Dear World: I'm coming!: Warsztaty taniego podróżowania czyli ,,Paragon z podróży" i Blablacar w natarciu!

środa, 6 listopada 2013

Warsztaty taniego podróżowania czyli ,,Paragon z podróży" i Blablacar w natarciu!


,,Świeżo" po spotkaniu - jeszcze z szerokim uśmiechem i rozmarzonym spojrzeniem. O czym mowa? Dziś w Poznaniu (wczoraj z tego co mi wiadomo również) odbyło się spotkanie z dwoma niesamowitymi postaciami. Do tej pory nie mogę wyjść z podziwu! Autorzy bloga ,,Paragon z podróży" ale też i książki opowiadali (jak się łatwo można zorientować po tytule posta) o oszczędnym podróżowaniu: autostopie, carpoolingu, tanich lotach, sposobach na noclegi oraz wielu innych sposobach w jaki możemy ciąć nasze podróżnicze wydatki. Większość z nich jest mi dość dobrze znana (o tym będzie inna paplanina) ale wraz z opowieściami chłopaków całe spotkanie zamieniło się w wielkie zgromadzenie ludzi, pasjonatów, wszelkiej maści mniejszych i większych podróżników.

Następnym razem uprzedzę jeżeli tego typu spotkanie będzie miało miejsce :D Żałuję tylko, że nie przybiłam z chłopakami piątki!  Póki co łapcie: http://paragonzpodrozy.pl/ 
Workshops or cheap travel, travel Paragon "and Blablacar on the offensive!


,, Fresh" impression after the meeting - with a big smile on face and a dreamy blush. Today in Poznan (yesterday from what I know also) there was a meeting with two amazing characters. Until now I can not get over! Authors of a blog ,,Paragon of travel" and also a book writers (as it can easily find the post title) were talking about frugal traveling: hitchiking, carpooling, flights, accommodation and about many different ways in which we can cut our travel expenses. Most of them are quite well known to me (this will be another chatter), but with the guys stories the whole meeting turned into a large gathering of people, fans, all kinds of small and large rating.

 Next time I will anticipate if such meeting will take place :D My only regret is that I did not give them a high-five! For now, grab and take a look: http://paragonzpodrozy.pl/


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz