Dear World: I'm coming!: Rationally

środa, 8 stycznia 2014

Rationally


Wszystko fajnie... ale skąd na to wszystko wziąć pieniądze??? :) Poważnie się nad tym ostatnimi czasy zastanawiam. Czasy studenckie powoli dobiegają końca (byle do czerwca!), więc czas się skupić nad kwestiami najgorszymi, tymi baaardzo przyziemnymi. Siedząc dziś na wykładzie (czasem mi się zdarza wbrew pozorom, w szczególności gdy zaliczenie jest na podstawie obecności) postanowiłam, że do swoich planów wyjazdowych dodam Japonię i Koreę(?) Południową :D A co mi tam! Raz się żyje! Sprawdziłam też jak wygląda sprawa wiz w poszczególnych krajach,  które chcę nawiedzić. Dość kolorowo, nie ma tragedii. Wiadomo do tego czasu być może coś się zmieni ale na dzień dzisiejszy sprawa wygląda następująco:


 
 

Łącznie potrzebuję na same wizy: około 700 zł /  122 USD + visa to China (forgot to count in)

Także tego... czas szukać pracy :) CV-ki podrukowane, trzeba się spiąć i działać, zamiast tylko pisać i gadać. Prawdopodobnie na kolejnym wykładzie znowu coś wymyślę, zacznę wyliczać itp. Uczelnia jednak czasem uczy kreatywnego myślenia, choć zazwyczaj niezamierzenie :)
ENG version

Firstly, sorry that I didn't write eng. version of courties names, I'm just a bit scatterbrained and simply... forgot :)

Everything is fine... but how will I get the money for that? :) Seriously, over the recent times I'm just wondering HOW. Student times slowly coming to end (as long as until June!), so it's time to focus on the worst issue, sooooo mundane. Today when I was sitting  in the lecture (sometimes happens to me, contrary to appearances, especially when mark is based on attendance) decided that I will add to my plan Japan and South Korea :D And also I checked how looks like the issue of visas in all those countries. Quite colorful, with no tragedy. It is known that maybe something will change but as of today the situation is as follows  as on the pictures.

In total, I need for visas about 700 zł / 122 USD + visa to China (forgot to count in)

It's time to look for a job I guess :) CVs printed, I need to focus on act instead of just writing and talking. Probably in the next lecture again I will think about something new, I'll enumerate sth etc. The university sometimes teaches creative thinking. Although usually unintentionally :)Brak komentarzy :

Prześlij komentarz