Dear World: I'm coming!: Australijskie Work&Travel? / Australian Work&Travel?

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Australijskie Work&Travel? / Australian Work&Travel?
Chociaż Australię wymyśliłam dość niedawno to już muszę powoli zabrać się za pseudo-planowanie, bo będzie to z pewnością bardziej skomplikowane i pracochłonne (dosłownie) niż wszystko inne czego się podjęłam. Na sam początek: wiza. Bo tej niestety nie dostanę "ot tak". Do wyboru w teorii mam kilka typów wiz... uparłam się na Work&Travel i o tą się będę ubiegała. Jak szaleć to szaleć.

W Polskich realiach Work&Travel w Australii istnieje od marca 2014 gdy Polska i Australia podpisały umowę. Żeby dostać ową wizę trzeba spełnić kilka warunków, niektóre są dość dziwne ale... co zrobić? Australia najwidoczniej jest wymagająca! ;)

 • Po pierwsze: należy mieć od 18 do 31 lat. Być studentem (trzeba ukończyć przynajmniej 2 lata licencjatu) lub mieć ukończone studia wyższe - łatwizna!
 • Trzeba znać język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym (IELTS wynik 4.5, TOEFL wynik 133 w teście komputerowym) - do zrobienia!
 • Trzeba być posiadaczem 5000 dolarów australijskich (15265zł) i móc to udowodnić (żebyśmy mieli za co przeżyć gdy pojawi się problem ze znalezieniem pracy) - tu pojawiają się schody.
 • Mieć w zanadrzu pieniądze na zakup biletu powrotnego - kolejne dwa schody wzwyż.
 • Nie można być karanym i trzeba mieć końskie zdrowie (i wykupione ubezpieczenie) - da się zrobić :D
 • I trzeba otrzymać tzw. a letter of support from your government, czyli mieć odpowiednie referencje rządu by aplikować o wizę - podobno formalność.

Liczba wiz jest ,,limitowana", bo jest ich jedynie 200. W Polsce nie mamy australijskiej ambasady więc trzeba składać aplikację w najbliższej, a ta znajduje się w Berlinie. Gdy złożymy wszystkie papierki musimy zapłacić 420 dolarów (1282zł) i jak zawsze: nigdy nie mamy gwarancji, iż wizę otrzymamy :)Jakie możliwości daje nam wiza?


 • Możemy wjechać na teren Australii w przeciągu 12 miesięcy od otrzymania wizy.
 • Możemy tam siedzieć do 12 miesięcy od dnia przekroczenia granicy.
 • Jest to wiza wielokrotnego wjazdu.
 • Mamy możliwości podjęcia pracy full time (z możliwością pracy u jednego pracodawcy max. do 6 miesięcy).
 • Pojawia się możliwość podjęcia nauki do 4 miesięcy.
 • Nie można zabrać ze sobą członków rodziny.
 • Kategoria wizy (Subclass 462) jest jednorazowa i nie umożliwia ponownego aplikowania o nią, trzeba być poza granicami Australii aby ubiegać się o ten typ wizy. Ot co. 


Co jest jeszcze istotne? Okres przyjmowania wniosków zaczyna się 1-wszego sierpnia {sprostowanie: od 1-wszego lipca}, jest limit więc tak na wszelki - należy się spieszyć! Jeszcze bardziej niż myślałam :/
ENG version :)

This post is about getting Australian Work&Travel visa by polish citizen. If you are from different country and planning to go there please check website of australian embassy in your country ;).

Even if Australia came up to my mind not that long time ago I need to start with my as if-planning because it will be much more complicated and time-consuming (literally) than anything else what I did and planned before. At the very beginning: visa. Because, unfortunately, I won't get it "just like that". There is choice of several types but, well ... I'm kinda stubborn in that case, choose Work & Travel and I will apply for that one.

In Polish realities Work&Travel in Australia was established in March 2014 when Poland and Australia signed an agreement on international exchange based on that  type of visa. There are several conditions to get it, some are pretty weird but ... what can you do? Australia is demanding! ;)


 • Firstly, age when you are allow to apply for visa is from 18 to 31 y/o. Also you need to be a student (you have to complete at least two years of licentiate studies) or have a master degree - easyyyy!
 • You need to speak English at least at the level of communicative (IELTS score 4.5, TOEFL score of 133 in computer-based test) - easy, hopefully :D
 • You have to be the holder of AUS $ 5,000 (15265zł) and be able to prove it (money which we have to live when sb will have problems with finding work) - here ,,stairs begins".
 • Have extra money to buy a return ticket - another few steps up more.
 • You can't have problems with law and you need to be healthy (and bought insurance)! - checked!
 • Need to get a letter of support from government - heard it's formality.
  

The number of visas is limited because there is only 200. In Poland we don't have the Australian embassy so we need that one in Berlin. When we will do all that paperwork we have to pay quite a lot because $ 420 and as always: we never have guarantee that we get a visa  :)

What we gonna get?

  
 • We can enter to Australia within 12 months of receiving a visa.
 • We can stay there for 12 months from the date of crossing the border.
 •  It is a multiple-entry visa.
 • We are able to work full time (with the possibility of working for the same employer max. up to 6 months).
 • We can study there up to 4 months.
 • If we will get it we can't re-apply for it.
 • You must be outside Australia to apply for this type of visa.


What is the most important? People can apply for that visa since 1st of July, there is a limit so... I need to hurry up with everything. More than I thought. Damn.

2 komentarze :

 1. Sprostowanie: Rok finansowy w Australii trwa od pierwszego lipca do 30 czerwca roku kolejnego. Woreczek z wizami się otwiera 1 lipca, nie 1 sierpnia jak sugerujesz. W kwestii finansów - sa sposoby aby "zadowolić" urząd nie mając faktycznie pieniędzy na koncie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej Karol ;) Dzięki za zwrócenie na to uwagi, musiałam coś przeoczyć na stronie ambasady. Fakt, słyszałam, że niektórzy pokazują czyjeś konta - zobaczymy, do lipca na 100% coś wykombinuję :D

   Usuń