Dear World: I'm coming!: 10 best places in Georgia

piątek, 8 sierpnia 2014

10 best places in Georgia


Każde miejsce/miasto, które widziałam w Gruzji jest warte zobaczenia i bez wahania mogę stwierdzić, że lista "must see" po pobycie tam nie ukróciłaby się. Bez rozpisywania się. Historię poszczególnych miejsc można doczytać w internecie - wedle uznania. Co trzeba zobaczyć wg mej skromnej osoby???

1.Vardzia - Kamienne miasto. Bez barierek, udziwnień, oznaczeń - w Polsce by to nie przeszło :) W środku pozostałości malowideł (w miejscu kultu religijnego), oddzielne "pokoje" z paleniskami i "toalety", nieopodal przepyszyne chaczapuri u pani w budce, nad rzeką. 


2. Muzeum Stalina i jego dom w Gori (gdzie uważają go za bohatera narodowego, troszkę się kłóciliśmy z naszą panią przewodnik, polecam spytać o co cho). 


3.Mtriala National Park niedaleko Grigoleti (fajne tropiki + można wejść za wodospad tak jak w filmach, choć nie ma tam jaskini :D)

4. "Miasto Miłości" otoczone murem, piękny widok, miasteczko takie... niegruzińskie, nie wiem czemu z resztą - Singhaghi.

 

5. Borjomi - taki gruziński Ciechocinek, typowe miasteczko gdzie główną rolę odgrywa uzdrowisko. Polecam wodę z Borjomi, baaardzo zdrowa choć początkowo jej smak pozostawiał wiele do życzenia. Mówili, że dobra na kaca.

6. Kazbegi - Kaukaz jest po prostu piękny! Jeżeli ktoś lubi dzicz, góry i naturę będzie to miejsce idealne :)


7. Batumi - ciepła woda, pseudo-plaża, turystycznie i nowocześnie. Mnóstwo fontann, pamiątki... typowo nadmorska miejscowość i wbrew pozorom nie tak zatłoczona jakby się mogło wydawać.


8. Oczywista oczywistość. Stolica - Tbilisi i pobliska Mtskheta (a tam między innymi Banie, stare miasto, most Pokoju i całe mnóstwo innych atrakcji), sam chaos na drogach moim zdaniem do nich należy :D

9. Kutaisi - wydawało się super, chociaż jedynie tam jedliśmy i byliśmy w ichnim Parku Jurajskim i nieziemskim tarasie z przezroczystą podłogą (musieliśmy nosić specjalne kapcie!).


10. Żeby liczba była okrągła - jakikolwiek rynek, stragan z warzywami. Najecie się, obiecuję ;) ENG version :)

Every single place/city I saw in Georgia is worth seeing and without hesitation I can say that the list of "must see" after the fact is wouldn't be shorter. Always you can read about history in the internet as desired. What you need to see???

1.Vardzia - Town built in the rocky mountains. Without barriers, frills, signs - in Poland it would not pass :). In the middle of the remains of paintings (religious site), separate "rooms" with fire pits and "toilets", near delicious chaczapuri at the lady in the booth next to the river.


 
2. Museum of Stalin and his house in Gori (where consider him as a national hero, we were 
arguing a little with our guide, I recommend aski about his life etc.).

3.Mtriala National Park near Grigoleti (cool tropics + you can enter behing the waterfall like in the movies, but there is no cave unfortunately :D)4. "City of love" with beautiful view, a small town so ... ungoergian, I do not know why anyway - Singhaghi.

 
5. Borjomi - typical small town where the main role played by the spa. I recommend water Borjomi, sooooo healthy though at first the taste was bit...  rusted. They said that it's very good for a hangover.

6. Kazbegi - Caucasus are just beautiful! If you like wilderness, mountains and nature it will be the perfect place :)


 
7. Batumi - nice  water, a pseudo-beach, tourists and modern. Lots of fountains, souvenirs... typical seaside town and contrary to appearances not as crowded as it might seem.

 8. The obvious obviousness - the capital of Tbilisi and Mtskheta nearby (and there among other things, saunas, old town, the bridge of Peace and a whole host of other attractions), the same chaos on the roads in my opinion belongs to them :D


  
9. Kutaisi - seemed great, although only ate there and we were inJurassic Park and the ubiquitous terrace with a transparent floor (we had to wear special slippers!).

 
10. Any market with vegetables, spices etc. You will fill up yourself - promise;)


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz