Dear World: I'm coming!: Szukam mieszkania w Anglii / Looking for a flat in England

piątek, 20 lutego 2015

Szukam mieszkania w Anglii / Looking for a flat in England


English version below polish one.

Tam gdzie strzałka tam Katarzyna. / Where arrow is Katarzyna lives.

No ok: w końcu znalazłam! Może nie całą chatę ale pokój jak już mamy wejść w szczegóły. Nigdy nie myślałam, że będzie to aż tak (względnie) czasochłonne i skomplikowane. Ale od początku. 

Stacjonowałam u kuzyna i mimo, że było mi tam dobrze i fajnie wiadomo - wolałam już mieć swój kąt, swoje łóżko (choćby prowizoryczne) i rzeczy wywalone z walizki (nie wiem jak to możliwe ale mając plecak jakoś łatwiej mi było cokolwiek znaleźć i pomieścić - a ja go głupia zdradziłam... eh). Tak więc przed przyjazdem szukałam, po przyjeździe szukałam i dopiero skończyłam. 


Otóż jak zawsze z pomocą przychodzą internety:

Może ktoś się wybiera i szuka info :) Ta dam!

Istnieje tutaj zwyczaj płacenia depozytu - zwrotnego rzecz jasna, zazwyczaj wynosi tyle ile wysokość czynszu za pokój/mieszkanie. Na wypadek zniszczeń itd. 

Czynsz - należy się dowiedzieć czy zawiera w sobie rachunki czy nie, tak na wszelki. Najlepiej też pokombinować żeby płacić tygodniówki (chociaż na początku, gdy nie mamy ze sobą milionów monet). No i lepiej się rozeznać i przejrzeć trochę ofert, bo po co przepłacać?

Referencje - w Polsce nie istnieją jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, tutaj czasem ktoś wymaga referencji od mieszkańca UK (dziwna sprawa, bo... kto to sprawdzi i zweryfikuje?). Ale tym nie ma się co przejmować.

Trzeba się zorientować czy istnieje minimalny/maksymalny okres wynajmu żeby później nie  żałować, że wpakowaliśmy się na minę.

Lokalizacja - sprawdzić trzeba koniecznie połączenie z centrum i tym podobne banały.

W Anglii działa mnóstwo agencji pośrednictwa nieruchomości - co widać wszędzie. Zanim umówimy się oglądać jakieś mieszkanie/pokój lepiej dowiedzieć się jakie dodatkowe opłaty trzeba uiścić gdybyśmy zdecydowali się wynająć owe cudo.

Nie mając ugranej pracy lepiej znaleźć mieszkanie w uniwersalnym miejscu ot co. Ba, szukanie pracy to inna bajka. O tym innym razem ;)

Pozdrawiam spod koca!

Nowa 2-dniowa lokatorka spod 22ki.
ENG version :)


Well ok: finally found one! Maybe not the whole house but the room if we have to go into details. I never thought it would be so (relatively) time-consuming and complicated. But from the beginning.

Firslty I stationed at the cousin\s place and even though it was amazing place you know - needed to find own bed (even temporary) and finally dump stuff  from suitcase (I do not know how it's possible but with a backpack was somehow easier for me to find and accommodate - and I betrayed him, silly me... eh). So before arrival I was looking for a room, upon arrival I was looking also and just now I finished.Well, as always, with the help of internet come:

    
http://Gumtree.co.uk
    
http://spareroom.co.uk
    
http://uk.easyroommate.com
    
local forums for Poles - Poles here in Norwich


A couple of things regarding housing in England :) in case if somebody is planning to move here.

There is here the custom of paying  a deposit - it gonna be return of course, it's usually as much as the amount of mothly rent for the room/apartment. In case of damage etc.

Rent - need to find out whether bills are included or not. Best to pay it weekly (especially at the beginning when we don't have millions). Well, better to check many offers just to know the average prices, because why to overpay?

References - in Poland it's never required when it comes to rental housing, sometimes someone here requires a reference from a resident of the UK (strange thing, because... who will check and verify that?). But don't worry too much about that.

You need to know if there is a minimum/maximum rental period to have no regrets that we piled up on a mine.

Location - it is essential to check the connection to the center and the like cliches.

In England there aretons of real estate agencies. Before we agree to have viewing of apartment/room better to ask before how much have to pay extra if we will decide to rent that miracle.

In case of not having a job better to find an apartment in a universal place. Just in case :)


Regards from under the blanket,

The new 2-day tena
nt from under 22! 


1 komentarz :