Dear World: I'm coming!: Update vol. ???

piątek, 13 czerwca 2014

Update vol. ???

Także tego :D Sytuacja na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:

1. Kupiłam bilety!!! Nie do Bangkoku ale na Phuket :) Wylot dokładnie 4tego września z Wiednia, przez Dusseldorf, Abu Zabi, powrót 6go grudnia do Berlina. Chyba jeszcze nie do końca to do mnie dociera, bo nie skaczę pod sufit. Podejrzewam, że do czasu. Koszt: 1740 zł.

2. Zrobiłam kolejną szczepionkę do kolekcji. Tym razem tężec+błonica+polio za bagatela 120 zł. Łapa spuchnięta jak bochen chleba.

3. Obawy rosną co do pieniędzy, a raczej ich braku. Może być dość ciężko dostać do Japonii i Tajwanu :/ Cholerne wyspy! Samolot jest jedyna opcją, a przeloty cóż... kosztują. Jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić żeby chociaż mieć ten 1000 więcej? Zaczyna mi brakować pomysłów :/

4. Magisterka się sama nie napisze, a szkoda. Mam niecałe 60 stron. Jak tu dobić do 80? Kiedy uda mi się obronić, eh gdyby to tylko od mej osoby zależało.

5. Plan do września - ogólny. Praca do 2/3 tygodnia lipca, wielkie pożegnanie Poznania choć teraz się w nim tyyyyle dzieje! Woodstock, Mława, Wiedeń :)6. W domku się odpoczywa, w domku się odreagowuje. Chociażby reset miał polegać na leżeniu na kanapie przed tv. Albo na trawie w ogródku. Tak mi było dobrze! Chociaż przez te 3 dni.ENG version :)

So..... :D Situation for this days looks like:

1. I bought tickets! Not to Bangkok but on Phuket :) Deapture: 4th of September from Vienna to Dusseldorf, Abu Dhabi, return on 6th of December to Berlin. It still did't hit me because I'm not jumping to the ceiling. But probably it gonna take a while. Cost: 1740 zł (around 435 euros).


2. I made another vaccine to my small collection. This time diphtheria tetanus and polio for a trifle 120 zł (around 30 euros). Arm swollen like a loaf of bread.


3. Concerns are growing if we talk about money, it can be hard to get to Japan and Taiwan :/ Damn islands and distances! The plane is the only option and flights are well...  bit expensive. Any ideas what else I can do to even have this 1000 zł more? I'm running out of ideas :/


4. Master's degree will not write by itself, which is a pity. I have around 60 pages. Need to have... 80? When I manage to finish my studies, eh if it only depended on my person.


5. Plan till September - kinda general one. Work till 2nd/3d week of July, huge saying bye to Poznan though now a lot off things happens here! Woodstock, Mława, Vienna and Phuket! :)

6. At home is all about resting. Even if the reset had to rely on lying on the couch and watching tv. Or on the grass in the backyard. I felt so good! Although these three days. Can't wait for longer holidays there :)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz