Dear World: I'm coming!: Tajszczyzna / Thai

niedziela, 8 marca 2015

Tajszczyzna / Thai

English version below polish! :)

Układam swe nowe życie "na wygnaniu". Najpierw szukanie mieszkania, potem szukanie pracy, teraz praca, urodziny spędzone w łóżku i brak weny - na cokolwiek. Nikt nie mówił, że będzie łatwo :D Odnośnie postu, ostrzegam: to są moje obserwacje i przemyślenia, niektóre tematy mogą budzić negatywne emocje i mieszane uczucia. Ciąg dalszy o Tajlandii. Co rzuca się w oczy i początkowo otwiera je jeszcze szerzej ze zdumienia? Tym razem rzecz o zwyczajach i tajszczyźnie - nie tylko tej w kuchni. 

Massaaaaage? Tajki strasznie śmiesznie przeciągają to słowo gdy zapraszają przechodniów (muszą mieć gardła ze stali) po jakimś czasie niestety zaczyna to irytować - tym bardziej, że krzykaczki naganiaczki są wszędzie. A miejsc z masażem jest całe mnóstwo! Zależy od miasta ale w tych (pełnych turystów) przed salonami zazwyczaj wystrojone w skąpe łaszki panie, czasem też panowie ,,undercover" ;) do tego bardzo słodki uśmieszek, mega mocny makijaż i miauczenie: thai massaaaaage? Na szybach często widziałam naklejki ,, no sex" co jest nieco zastanawiające patrząc na ich wygląd i zachowanie :) - co nie oznacza, że każde miejsce z masażem jest jaskinią rozpusty! Bez uogólnień.Wiele jest miejsc gdzie sadzają nas albo kładą na kozetkach/poduchach przy samiutkiej ulicy. Masaż open air? Czemu nie - idealne miejsce do obserwacji :) Bądźcie gotowi na ekstremalne wrażenia jak wyginanie rąk, wbijanie łokci, strzelanie palcami u stóp i wykręcania kończyn i szyji we wszystkie strony świata... Dorobiłam się siniaków nie raz czy dwa ale za każdym razem następowała ta cudowna błogość, pełne rozluźnienie i jakoś tak człowiekowi było lżej. Kiedyś z resztą napisałam na facebooku, że jeżeli ktoś mnie wymasuje jak Tajowie/Tajki biorę za męża z marszu ;) Koszt? 120bht (12zł) za pół godziny :)
 
Thai woman, a obok nich często w gratisie european man. Panowie w wieku 45-70 często przyjeżdżają tutaj w różnych celach. Albo się zabawić albo znaleźć miłość swojego życia albo nieco porozpieszczać. Tajki uwielbiają europejczyków, albo ich portfele. A szkoda.


Tajki są piękne, trzeba to przyznać. Drobniutkie, malutkie i nie wiedzieć czemu wszystkie chcą mieć białą skórę, trupią wręcz. Nawet idąc do sklepu z zamiarem kupna... powiedzmy kremu do twarzy tam znajdziemy krem wybielający (nawet krem do opalania z filtrem ma właściwości wybielające!). Jeżdżąc na skuterkach ubrane są dosłownie od stóp do głów, skarpetki, rękawiczki, widać im tylko oczy. Swoją drogą... jak one się nie ugotują w takim uniformie?!?


 
Thai food. Owoce morza (im bliżej wybrzeża tym świeższe i lepsze), warzywa, dziwne owoce, mięso niewiadomego pochodzenia, makaron ryżowy albo ryż. Często jedzenie przygotowywane praktycznie na naszych oczach, jest podawane piekielnie gorące i wcale nie takie ostre jakby się mogło wydawać (zazwyczaj wszystko musiałam ,,zaostrzać" na talerzu). Polecam curry, pad thai i mango sticky rice - niebo w gębie!


Szkoda tylko, że przez ten upał i duchotę trochę odechciewało się jeść. Taki los ale wierzcie: walczyłam z tym jak tylko mogłam :D Pamiętajcie - im więcej osób w lokalu tym lepiej - znaczy, że jedzenie jest świeże i smaczne :) Przez 3 miesiące ani razu się nie strułam - a chemii na zatrucia zabrałam całe mnóstwo.

Co jeszcze?

Tajowie kochają króla i widać na każdym kroku. Wszędzie powywieszane są flagi, zdjęcia, ołtarze. Jest też wiele świąt poświęconych właśnie głowie państwa. Jeżeli będziecie w Tajlandii i nagle okaże się, że co drugi Taj ma żółtą koszulkę - to właśnie jeden z tych dni - żółty jest kolorem monarchy :) A gdy pójdziecie do kina do czasu trwania reklam doliczcie kilka minut na filmik z hymnem poświęcony właśnie rodzinie królewskiej - należy wstać ze wszystkimi i zachować powagę.


Tajowie są bardzo religijni. Głównie są wyznawcami buddyzmy oraz islamu. Często w domach/przy domach mają ołtarzyki gdzie składają w ofierze różne rzeczy od ciastek przez kwiat na browarkach kończąc. Te przydomowe są domkami dla duchów, bo bez schronienia mogą nawiedzać ludzi. W ramach ciekawostki: czy wiecie, że za bardziej złośliwe i wredne duchy uważa się te płci żeńskiej? Hm... ciekawe dlaczego :D


Wchodząc zaś do świątyni (domu ale też czasem i sklepu bądź salonu fryzjerskiego) należy zdjąć buty. Jeżeli widzimy jakieś przed wejściem - wiadomo co należy zrobić. W szortach, topem czy z wielkim dekoltem również nie radzę się pokazywać - czasem można wypożyczyć przed wejściem chustę albo szatę, ale wygodniej mieć na sobie szerokie przewiewne spodnie i chustę do zarzucenia na ramiona - polecam.


Igraszki i swawole. W Tajlandii mimo dużej roli religii w życiu wielu może zaskoczyć to co tutaj zastaną. Po pierwsze tłumy lady boyów - trzeba przyznać za niektórymi niejeden (nieświadomie) się oglądał czy stawiał drinka. Kolejnym dziwnym zjawiskiem jest istnienie Ping Pong Show -  wystarczyło, że ktoś mi opowiedział cóż to za show, fuj. W skrócie Pani Tajka używając swoich mięśni pochwy strzela piłeczką ping pongową, wciąga i ,,wypluwa" różne przedmioty. Po trzecie - prostytucja w różnej formie, o czym wspomniałam już wcześniej. No i drinki w wiadrach.Mogłabym właściwie wymieniać i wymieniać, bo takiego kraju wcześniej nie ,,zaliczyłam" więc wszystko było dla mnie nowe i niespotykane i szczęka opadała mi nadzwyczaj często. Powyższe rzeczy wzbudziły we mnie chyba najwięcej emocji - stąd ten post. Podsumowanie tajskiego (pierwszego) epizodu kolejnym razem.
 


ENG version :) 


Month ago started new life "in exile". Firstly was looking for a room, then looking for a job, now work, birthday spent in bed and lack of inspiration - for anything. Nobody said it gonna be easy :D Regarding to post: these are my observations and thoughts, some subjects may arouse negative emotions and arouse mixed feelings.


Continuation of Thailand. What is striking and made that your mouth will be wide open and jaw lying on the ground? This time the thing about the habits and thai stuff - not just the cuisine.


Massaaaaage? Thai woman terribly funny drag this word when they invite passers-by (they must have throats made of steel!) after some time, unfortunately it's irritating - those ladies are everywhere. Depends on the city but in these (full of tourists) before lounges usually are standing ladies dressed in skimpy clothes or "gentlemen-undercover" :D add to this very sweet smile, heavy makeup and meow: thai massaaaaage? I saw many times  sticker "no sex" on windows which is a bit puzzling looking at their appearance and behavior :) - which does'nt mean that every single place is a cave of
debauchery! Without generalizations.


There are many places where cushions/chairs are almost on the street. Massage open air? Why not - it's perfect spot for watching :) Be prepared for extreme sensations as bowing hands, elbows, shooting toes and removing limbs and neck in all directions... had bruises not once or twice but each time after I was feeling so light, relaxed and sleepy. Once I wrote on Facebook that if someone will be massager as good as there - I'm gonna marry this person ;) Cost? 120bht (
around 4$) for half an hour :)
 

Thai woman and next to them often european man. Men aged 45-70 often come here for different purposes. Have some fun, find the love of your life or somewhat spoil some younger girls a bit. Thai woman like European guys... or sometimes their wallets. What a pity.


Thai are beautiful I need to admit. Really tiny and I don't know why but all want to have white skin, almost cadaverous. Even if you will go to the store to buy face cream it's almost immposible - there is cream but whitening one (even sunscreen has bleaching properties!). While driving on scooters they are literally dressed from head to toe, socks, gloves - you can see only the eyes. By the way... how it's possible that they never boil in this uniform?!?
 


Thai food. Seafood (the closer to the coast the fresher and better you can find), vegetables, strange fruit, meat of unknown origin, rice noodles or rice. Food is prepared "in the limelight"
and served hot as hell and it's never that spicy as people think (usually I added extra spices to make it more flavoury). I would recommend all kind of curry, pad thai and mango sticky rice - heaven in mouth!
 

It is a pity that cause of heat I had problems with eating - wasn't hungry at all! Such a fate but believe me or not: I struggled with that as I could :D Remember - the more people the better place is - means that the food is fresh and tasty :) For three months never was sick cause of food, what for I took so many medicines then? :P

What else? 

Thais love the King and you can see his face everywhere. Flags everywhere, pictures, altars. There are many festivals dedicated to just the head of state. If you are in Thailand and suddenly find out that many of Thai people has a yellow T-shirt - it is just one of those days - yellow is the color of the monarch :) And when you go to the cinema to the duration of ads add few minutes for the video  anthem which is devoted to the royal family - please stand up with everyone and keep a straight face.


Thai people are very religious. Mainly they are
buddhists and followers of Islam. Often in houses/homes they have where they put some different things starting from cookies by flower on beers ending. These places are houses for ghosts, because without shelter they can haunt people. What is interesting: do you know that most vicious and nasty spirits are female ones? Hmmm... interesting why :D


While etering into the temple (home sometimes also shop or for example hair salon) take off your shoes, please. If you see any of them before entering, even if there is no sign - you perfectly know what to do.
I don't advise to show off in shorts, top and with great neckline also  sometimes you can borrow in front of temple the shawl or robe but more comfortable is just to wear pants and wide airy shawl to put on shoulders - fully recommend, important to show respect to habits, religion and traditions.


Frolic and frolics. In Thailand where religion plays huge role you can be really surprised what you gonna find there. Firstly - Lady Boys, it was always
mysterious. Sometimes they looked much  better than woman, it was hard to recognize. Another strange phenomenon is the existence of Ping Pong Shows - it was enough for me to hear the story of it, yuck. Shortly woman using vaginal muscles play using ping pong ball, draws in and spits various items. Thirdly - prostitution in various forms, mentioned earlier. Oh, and drinks in buckets. 

Toilet ;)

I could actually replace and replace, because I've never been in country like this so everything was new and unique and dropped my jaw very often. Summary of Thai (first) episode will be next.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz